Ανακαίνιση κουζίνας& ντουλάπας με λίγα χρήματα

περισσότερα

Αντικατάσταση φθαρμένων
μεντεσέδων

περισσότερα

Ντουλάπια εντοιχιζόμενου
φούρνου

περισσότερα

Οι μεντεσέδες στα πορτάκια κουζίνας και ντουλάπας με το πέρασμα του χρόνου
φθείρονται με συνέπεια οι πόρτες να μην εφαρμόζουν σωστά και να κρεμάνε.
Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη υποστήριξη στα ντουλάπια σας με αντικατάσταση
των χαλασμένων μεντεσέδων με τους καλύτερους της αγοράς.
Έτσι η κουζίνα και η ντουλάπα θα δείχνουν πάλι σαν καινούργιες.

Περισσότερες υπηρεσίες